Rejäl hosting, på riktigt!

Allmänna villkor


Inledning
Ingen bindningstid.
Ingen uppsägningstid.
Ingen avtalstid.
100% nöjd-kund garanti.

Betalning sker i förskott via faktura inför kommande abonnemangsperiod.

Uppsägning kan ske när som helst.

I de fall det krävs att tekniker åtgärdar fel som kan härledas till kund utgår en avgift om 650kr per påbörjad timme. Gäller ej där tjänsten ingår.

 

Internetverket ansvar
Driftavbrott åtgärdas skyndsamt efter felanmälan endera från interna system eller utomstående felanmälan från Kund.
Kund har rätt till ersättning vid driftavbrott som maximalt uppgår till tio gånger (10ggr) av kunds kostnad för tjänsten beräknat på driftavbrottets varighet.
Internetverket är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador på kunds information och/eller ekonomiska förluster i näringsverksamhet.

 

Kundinformation
All information om Kund hanteras som konfidentiell.
Internetverket äger rätten att på uppmaning av domstolsbeslut utlämna uppgifter om kund till myndighet.
Internetverket kan komma att inhämta personuppgifter från annan än Kund för att fullfölja leverans av abonnemang.

 

Kunds ansvar
Vi kräver att innehåll och allt som sker via abonnemang inte strider mot svensk lag.

 

Kund ansvarar för att allt material, scripts och programvara som publiceras på abonnemang inte påverkar andra kunder, Internetverket eller tredje part.
Om det kommer till Internetverket kännedom att Kund innehar material/system/script eller annat som påverkar andra kunder eller systemprestanda äger Internetverket rätten att utan förvarning stänga ner Kunds abonnemang och informera om det inträffade.

 

Force Majeure
Internetverket ansvarar ej för skada, förlust eller annan olägenhet som beror på omständigheter utanför Internetverket kontroll.
Omständigheter som skall anses vara befriande är beslag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, intrång i datasystem eller inskränkningar i tillförsel av el, kyla och nätaccess (Internet).

 

Tvist
Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras i allmänn domstol i det land där kunden angivit att han har sin verksamhet.